حریم خصوصی

متاسفانه گاهی دیده می شود که بعضی از خانمها  در داخل ماشین پوشش

مناسبی ندارند و علت این کار را حریم خصوصی بودن داخل ماشین اعلام می کنند!!!!!

ایا وقتی خانمی داخل ماشین است در اجتماع حضور ندارد ؟

ایا حضور در جامعه نباید همراه با احترام به هنجارها و قوانین جامعه باشد ؟ 

/ 0 نظر / 50 بازدید